Uncategorized @sk

Zabezpečíme odborný servis aj pre Váš elektrický zabezpečovací systém alebo kamerový systém.

Profesionálne namontované elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) alebo kamerové systémy (KS), sú zariadenia s dlhoročnou životnosťou. Bezproblémová a spoľahlivá prevádzka však predpokladá pravidelnú údržbu a kontrolu.

Podľa zákona č. 473/2005 Z.z. a nasl. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti DOPORUČUJEME, aby mal každý prevádzkovateľ bezpečnostného a kamerového systému uzatvorené servisné zmluvy (zmluva o poskytovaní technickej služby) na poskytovanie servisu, revízií, funkčných skúšok a odborných prehliadok podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., STN 33 2000-6, STN EN 50131-1 a TNI 33 4591

Naša firma sa zaväzuje na základe Servisnej zmluvy VIP poskytovať objednávateľovi nepretržitý 24 hodinový servis na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) dodanom servisnou firmou, prípadne iným dodávateľom. Podľa technických noriem STN EN 50131-1, TNI 33 4591 vykonávať pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie (vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., STN 33 1500, STN 33 2000-6). Táto zmluva stanovuje podmienky vykonávania záručného a pozáručného servisu EZS.

Informujte sa na možnosti uzatvorenia Servisnej zmluvy VIP na obchod@signalcentrum.sk

alebo telefonicky +421 948 686 486

Predchádzajúci článok
Bezkontaktné systémy merania teploty osôb

Súvisiace príspevky

Neboli nájdené žiadne výsledky.