Zabezpečenie firmy

„Istota a bezpečnosť – za každých okolností, v akomkoľvek priestore.“

Kancelárie, zasadacie miestnosti, serverovne a ďalšie firemné priestory bývajú častým cieľom zlodejov a narušiteľov najmä vo večerných a nočných hodinách. K ochrane firemných priestorov sa dá pristúpiť na viacerých úrovniach:

  • v rámci ochrany objektu ako celku (od vstupu do budovy, cez spoločné priestory až po vchod do kancelárie),
  • na úrovni priestranstva ako skupiny kancelárií a miestností patriacich jednej firme (napr. jednotlivé poschodia, v rámci ktorých sídlia viaceré firmy, „krídla“ budov, a pod.),
  • alebo na úrovni zabezpečenia jednotlivých kancelárií a priestorov (samostatné zabezpečovacie a monitorovacie prostriedky pre individuálny vstup do miestností a ich ochrana).

Pre majiteľov firiem a prevádzkovateľov či užívateľov ostatných nebytových priestorov navrhneme také riešenia, ktoré spĺňajú aj podmienky uzavretia poistných zmlúv pre prípad neželaných poistných udalostí.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ZABEZPEČENIA