Zabezpečenie firmy

Kamerový systém

Komplexné riešenie kvalitného monitorovacieho systému spoľahlivo zabezpečí Vašu firmu. Kamerový systém pozostáva z niekoľkých samostatných kamier a videorekordéra, na ktorý sa ukladajú záznamy.

Vyberte si riešenie, ktoré Vám vyhovuje:

 • analógový kamerový systém, ktorý využíva CCTV kamery s menším rozlíšením, alebo
 • digitálny kamerový systém s IP kamerami, ktoré majú vyššie rozlíšenie aj kvalitu obrazu.

V prípade analógového KS možno počítať s ekonomickejším riešením. Inštalácia je tiež časovo menej náročná. Zábery však kvôli nižšiemu rozlíšeniu môžu byť menejcenné a nevhodné pre ďalšie spracovanie obrazu. Existuje tiež riziko falošného poplachu.
Naopak, IP kamerový systém zabezpečí detailnejšie informácie. Vďaka možnosti prepojenia s mobilným telefónom máte neustály prehľad o situácii vo firme. V prípade IP kamerového systému je nevyhnutná odborná inštalácia a dátová kabeláž.

Vzorová zostava zabezpečenia firmy:

Rozsah zabezpečenia a základné požiadavky na KS:

 • monitorovanie vnútorných a vonkajších firemných priestorov vrátane možných podmienok zníženej viditeľnosti (minimálne alebo žiadne osvetlenie) (statické IP kamery s IR prisvietením (cca 30m)),
 • nahrávanie snímania a jeho priebežné ukladanie (4-kanálový digitálny sieťový videorekordér NVR). Záznam, prezeranie videozáznamu cez pripojený LCD TV prijímač (cez LAN – zásuvky RJ45 alebo HDMI – max. 25m) alebo on-line cez PC pripojený cez LAN do NVR.
 • diaľková správa (monitorovanie, servis) kamerového systému.

Technické a montážne predpoklady:

 • kabeláž od kamier bude vedená skryte, cez existujúce plastové trubky v stenách (ak je to možné) alebo v inštalačnej lište pri zemi nad soklom. Tam kde to bude možné, montáž kabeláže v zníženom podhľade. Smer vedenia kabeláže od každej IP kamery do switchu alebo NVR videorekordéra.
 • Napájanie IP kamier (zo switcha s POE),
 • zálohovanie napájania ((záložný zdroj – UPS).

Výstupy KS:

 • nahrávky monitorovaného okolia v HD kvalite

Doplnky k službe:

 • vzdialené monitorovanie cez mobilnú aplikáciu, alebo cez LAN sieť zákazníka (pripojenie DVR do siete internet) Odporúčanie: Prevádzkovateľ pre vzdialené monitorovanie zabezpečí do priestoru s videorekordérom internetové pripojenie (minimálne 2Mbit/s upload, doporučujeme 5Mbit/s upload a viac) a pevnú IP adresu.
 • prehľadné usporiadanie hardvéru (dodanie racku)

Bezpečnostný kamerový systém môže byť inštalovaný iba spoločnosťou, ktorá vlastní „Licenciu na prevádzkovanie technickej služby“ v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z. Verejné priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom, musia byť viditeľne vyznačené (napr. tabuľkami s nápisom : „priestor je monitorovaný kamerovým systémom“) Komponenty kamerového systému musia byť v súlade s STN a ostatnými normami a predpismi. 

Prístup k záznamom z kamerového systému podľa zákona č. 122/2013 Z.z. majú iba orgány činné v trestnom konaní, správny orgán v priestupkovom konaní a oprávnená osoba prevádzkovateľa. Ak záznam nebol použitý na účely objasňovania trestného činu alebo priestupku je povinný ho prevádzkovateľ zlikvidovať v lehote 15 dní.

Prehľad navrhovaných prvkov kamerového systému

Prehľad navrhovaných prvkov kamerového systému HIKVISION:

Vonkajšia kompaktná 3 Mpx IP kamera

Vonkajšia/vnútorná dome 3 Mpx IP kamera

4- kanálový NVR videorekordér

Záložný zdroj 600VA, 360W

19`` RACK jednodielny 4U

Monitorovací softvér pre PC, notebook

Aplikácia do mobilného telefónu