Firma SIGNAL CENTRUM sa od svojho vzniku v apríli 1993 zaoberala predajom a servisom zabezpečovacích systémov, telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Od októbra 1993 do novembra 1997 sa jej činnosť zameriavala hlavne na montáže elektrických zabezpečovacích systémov a prevádzku telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení.

Od novembra 1997 rozšírila firma svoju činnosť o obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku na  predaj, montáže a servis pultov centralizovaných ochrán českého výrobcu NAM system a.s. V tejto dobe vykonávame aj školenia správcov, technikov a operátorov Mestských polícií a súkromných bezpečnostných služieb k prevádzke a obsluhe pultov centralizovanej ochrany.

V rámci technickej ochrany objektov poskytujeme komplexné riešenia elektrických a mechanických bezpečnostných systémov. Spracujeme Vám bezpečnostnú analýzu ochrany objektu, návrh zabezpečenia objektu, realizujeme dodávku, montáž, revízie a servis. Vykonávame pripojenia poplachových systémov na pulty centralizovanej ochrany rôznych výrobcov.

V roku 2002 sa firma SIGNAL CENTRUM s.r.o. členom Združenia ochrany majetku a osôb (ZOMO), v súčasnej dobe pod novým názvom „Slovenská komora súkromnej bezpečnosti“ (SKSB), ktorá je reprezentantom bezpečnostného priemyslu Slovenskej republiky. Konateľ firmy Ing. Imrich Pružina bol v rokoch 2004 – 2012 viceprezidentom združenia (komory) pre technické služby.  Firma je aktívna aj v oblasti harmonizácie technických noriem (STN EN) pre poplachové systémy v Slovenskom ústave technickej normalizácie (SÚTN), dnes Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

logo Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti

V roku 2014 sa firma presťahovala z Brezna do Banskej Bystrice. Založili sme novú firmu SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.  V roku 2015 dochádza k zániku firmy SIGNAL CENTRUM s.r.o. a všetky obchodné aktivity sú presmerované  na novú firmu.

V tomto období sme rozšírili svoju činnosť o realizáciu riešení pripojenia IP kamerových systémov na pulty centralizovanej ochrany 1Box.  Realizujeme projekty technickej ochrany objektov, GPS monitoringu vozidiel, strojov a iných zariadení. Spolupracujeme s projekčnými kanceláriami a stavebnými firmami v príprave a aj vo finálnej realizácii projektov technického zabezpečenia – poplachové systémy, kamerové systémy, prístupové systémy, vrátane monitoringu.

Radi Vás privítame v sídle našej firmy, kde Vás môžeme oboznámiť s najnovšími bezpečnostnými systémami a technológiami. Veríme, že v spolupráci s Vami vyriešime všetky Vaše požiadavky na ochranu majetku a všetkého, čo je Vám najdrahšie.

Výpis z obchodného registra SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. si môžete stiahnuť tu.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Osvedčenie o členstve v SKSB
Osvedčenie o členstve v SKSB