Zabezpečenie skladu

„Istota a bezpečnosť – za každých okolností, v akomkoľvek priestore.“

Pohyb a pobyt osôb v skladoch je oproti iným nebytovým priestorom výrazne obmedzený. O to náročnejšie sú tieto priestory na kontrolu a dohľad. Sklady sú svojim charakterom určené uloženie majetku a práve preto sa jeho ochrana stáva v rámci zabezpečenia skladov prioritou.

V prípade väčších priestorov je na mieste uvažovať nielen o elektrickom zabezpečovacom, ale aj kamerovom systéme, ktoré sa stáva ďalším kontrolným „okom“. „To, čo nedokáže, nestihne alebo nevie postrehnúť človek, urobia naše technológie.“

Našim záujmom je, aby ste sa mohli spoľahnúť, že všetko, čo ste v sklade uložili, v ňom po svojom návrate vždy nájdete.
Voľba vhodných zabezpečovacích systémov môže firme pomôcť uzavrieť potrebné poistné zmluvy pre prípad neželaných poistných udalostí.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ZABEZPEČENIA