Zabezpečenie skladu

Elektrická požiarna signalizácia

EPS v akomkoľvek objekte, ktorým je aj firma, slúži na včasnú detekciu požiaru a skoré rozoznanie príznakov požiaru.

Rozsah zabezpečenia:

  • Predchádzanie ohrozeniu na životoch aj majetku (automatizované hlásiče požiaru, ručné tlačítka)

Výstupy EPS:

  • Zvuková a optická signalizácia.

Doplnky k službe:

  • Aktivácia požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, vzduchotechnika, odvetranie);
  • vyslanie zásahovej jednotky (po pripojení na Pult centralizovanej ochrany).