SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.

Zvolenská cesta 179, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA

+421 948 686 486

sekretariát, info

+421 48 611 5995

+421 903 632 266

Servisná pohotovosť (v pracovnej dobe od 08:00 do 16:00 hod., mimo pracovnú dobu a vo sviatky len so Servisnou zmluvou VIP – NON STOP)

info@signalcentrum.sk

informácie o produktoch a službách, sekretariát

obchod@signalcentrum.sk

obchodné jednania, objednávky tovaru a služieb, servisné zmluvy

GPS súradnice:
48°42’01.4″N 19°08’07.1″E
48.700379, 19.13531

IČO: 47 923 849
DIČ: 2024 171963
IČ DPH: SK 2024 171963

Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 27682/S
LICENCIA na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 001582
Prima banka Slovensko, a.s.
č.účtu: 7983939001/ 5600,
IBAN: SK13 5600 0000 0079 8393 9001
SWIFT: KOMASK2X

Ing. Imrich Pružina – konateľ spoločnosti
e-mail: pruzina@signalcentrum.sk
telefón VTS: +421 48 611 5995
mobil: +421 948 686 486 – sekretariát, info