Zabezpečenie bytu

„Pocit bezpečia – to, na čom každému z nás skutočne záleží.“

Obyvatelia bytových domov by mali pristupovať k ochrane svojich príbytkov rovnako zodpovedne ako majitelia domov. Rozdiel je v druhu vhodných zabezpečovacích prostriedkoch a v posúdení, na ktorých úrovniach je vstup do bytu vhodné zabezpečiť.
Pred tým, ako vstúpime do samotného bytu, je potrebné prejsť spoločnými priestormi. Pri vstupe do bytových domov a panelákov sú dnes súčasťou prvého kontaktu rôzne dorozumievacie zariadenia (zvonček, audio alebo video domový vrátnik). Už od tohto momentu je možné monitorovať a chrániť celý bytový dom (viac v odkaze).

Na rozdiel od domu sú v bytoch vo väčšine prípadov jediným možným vstupom dvere. Preto tvoria prvý (a teda mnohokrát jediný) rizikový priestor pre vlamačov, zlodejov a vandalov. Aj v tomto prípade odporúčame použiť kombináciu:

  • mechanického zabezpečenia (kvalitné bezpečnostné dvere a zámky),
  • a elektrického zabezpečovacieho systému (priestorové detektory pohybu, okenné a dverové kontakty).

Kamerové systémy môžu výrazne dopomôcť k ochrane bytu. Je však na zvážení v akom rozsahu ich v rámci bytu inštalovať.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ZABEZPEČENIA