Zabezpečenie firmy

Elektrický zabezpečovací systém

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) spoľahlivo ochráni Vašu firmu. Skupina prvkov a zariadení, ktoré ho tvoria (ústredňa, detektory, sirény, hlásiče, …), sa postarajú nielen o ochranu majetku, ale aj zamestnancov a osôb vyskytujúcich sa v objekte.

Počas dňa máte prehľad o tom, kto sa vo firme nachádza; večer a v noci zase istotu, že Vaša firma je chránená pred nepovolaným vniknutím aj krádežou.

Úrovne ochrany firemných priestorov:

 • Objekt ako celok (od vstupu do budovy, cez spoločné priestory až po vchod do kancelárie);
 • Priestranstvo ako skupina kancelárií a miestností patriacich jednej firme (napr. jednotlivé poschodia, v rámci ktorých sídlia viaceré firmy, „krídla“ budov, a pod.);
 • Jednotlivé kancelárie a miestnosti (serverovne, zasadacie miestnosti, príručné sklady, …).

Na základe komunikácie medzi jednotlivými prvkami dokáže EZS spustiť alarm a informovať majiteľa objektu alebo poverenú osobu o narušení objektu alebo o nebezpečenstve krádeže.

Akustická a optická signalizácia v mieste narušenia dokáže odradiť narušiteľa. Informácie sú okamžite odosielané majiteľovi objektu alebo strážnej službe či polícii. Vzdialený prístup a ovládanie sú veľkou výhodou pre rýchle zabezpečenie a kontrolu na diaľku.

Úlohou firiem prevádzkujúcich technickú službu (SIGNAL CENTRUM BB) je kontrolovať, starať sa o EZS, v pravidelných intervaloch vykonať funkčné skúšky a revízie a zabezpečiť jeho bezproblémové fungovanie. Pokiaľ je EZS firmy funkčný a pravidelne odborne kontrolovaný, je možné zaručiť, že sú splnené podmienky pre uzavretia poistných zmlúv pre prípad neželaných poistných udalostí.

Vzorová zostava zabezpečenia firmy:

Rozsah zabezpečenia a základné požiadavky na EZS:

 • Dodávka a montáž hybridného (drôtového/bezdrôtového) EZS,
 • snímanie vniknutia do vnútorných firemných priestorov s dvojkrídlovými dverami a rolovacou kovovou mrežou (vnútorné bezdrôtové dverové kontakty)
 • snímanie vstupného priestoru (PIR detektor pohybu),
 • dostupné ovládanie (bezdrôtová LCD klávesnica – umiestnená v chodbe),
 • Pripojenie na PCO bezpečnostnej služby súkromnej bezpečnostnej služby (GRPS komunikátor).

Výstupy EZS:

 • Signalizácia poplachu je možná vonkajšou bezdrôtovou sirénou s blikačom; akusticky a opticky je zobrazená a počuteľná aj na ovládacej klávesnici,
 • oznámenie poplachových správ odosielaním SMS alebo prezvonením na zvolené telefónne čísla cez modul PCS (pozn.: v prípade montáže modulu PCS si zákazník pred začatím montáže zabezpečí svoju SIM kartu. Doporučujeme najnižší paušálny program),
 • vyslanie zásahovej jednotky (po pripojení na Pult centralizovanej ochrany). Pozn.: Zákazník si pred začatím montáže GPRS komunikátora zabezpečí uzatvorenie Zmluvy o ochrane objektu so súkromnou bezpečnostnou službou. Náklady na dátovú prevádzku GPRS komunikátor zabezpečuje SBS. Do komunikátora nie je potrebné zabezpečovať žiadne SIM karty.

Doplnky k službe:

 • ovládanie vstupných dverí (vchodový klasický alebo videovrátnik);
 • dochádzkový systém zamestnancov;
 • ovládanie EZS z mobilného telefónu cez mobilnú aplikáciu (po pripojení internetového modulu);

Prehľad navrhovaných komponentov EZS

Ústredňa EZS

Plechová skrinka s transformátorom

Bezdrôtová ovládacia klávesnica

DCT - magnetický kontakt dverový bezdrôtový

Bezdrôtový detektor pohybu

PCS250 GSM/GPRS modul pre ústredne PARADOX

Mobilná aplikácia pre vzdialené ovládanie

Bezdrôtová siréna s blikačom

Pripojenia EZS na PCO bezpečnostnej služby