Technické normy

Slovenské technické normy (STN) - Poplachové systémy

Normy si môžete objednať a zakúpiť:

 • v internetovej predajni na sutn.sk (E-shop)
 • v infocentre SÚTN, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4,

č. tel.: 02/602 94 315, e-mail: predaj@sutn.gov.sk
č. tel.: 02/602 94 200, e-mail: shop@sutn.gov.sk

STN EN 50131-1 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy.
 • Časť 1: Požiadavky na systém
 • Dátum vydania: 1. 6. 2007
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50131-2-2 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory
 • Dátum vydania: 1. 7. 2008
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50131-2-3 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory
 • Dátum vydania: 1. 3. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50131-2-4 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory
 • Dátum vydania: 1. 7. 2008
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50131-2-5 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-5: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a ultrazvukové detektory
 • Dátum vydania: 1. 6. 2009
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50131-2-6 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)
 • Dátum vydania: 1. 3. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN P CLC/TS 50131-2-7-1

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)
 • Dátum vydania: 1. 6. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN P CLC/TS 50131-2-7-2

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)
 • Dátum vydania: 1. 6. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN P CLC/TS 50131-2-7-3

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)
 • Dátum vydania: 1. 6. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50131-3 (33 4591)                                                                                                   

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne
 • Dátum vydania: 1. 2. 2010
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 28,30 €

STN EN 50131-4 (33 4591)                                                                                     

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy.
 • Časť 4: Výstražné zariadenia
 • Dátum vydania: 1. 5. 2010
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50131-5-3 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu
 • Dátum vydania: 1. 2. 2006
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50131-6 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje
 • Dátum vydania: 1. 12. 2008
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN P CLC/TS 50131-7 (33 4591)                                                                        

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 7: Pokyny na používanie
 • Dátum vydania: 1. 12. 2010            
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 21,00 €

STN EN 50131-8 (33 4591)                                                                                    

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 8: Zabezpečovacie zahmlievacie zariadenia/systémy
 • Dátum vydania: 1. 11. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50132-1 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém
 • Dátum vydania: 1. 2. 2011              
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50132-2-1 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Čiernobiele kamery
 • Dátum vydania: 1. 3. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50132-4-1 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4-1: Čiernobiele monitory
 • Dátum vydania: 1. 10. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 18,50 €

STN EN 50132-5 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Obrazový prenos
 • Dátum vydania: 1. 10. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50132-7 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie
 • Dátum vydania: 1. 3. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50133-1 (33 4593)

 • Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém
 • Dátum vydania: 1. 7. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50133-2-1 (33 4593)

 • Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na súčasti
 • Dátum vydania: 1. 6. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50133-7 (33 4593)

 • Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie
 • Dátum vydania: 1. 3. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50134-1 (33 4594)

 • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 1: Požiadavky na systém
 • Dátum vydania: 1. 11. 2003
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

 STN EN 50134-2 (33 4594)

 • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 2: Aktivačné zariadenia ***)
 • Dátum vydania: 1. 8. 2002
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50134-3 (33 4594)

 • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Lokálna jednotka a kontrolné zariadenie
 • Dátum vydania: 1. 10. 2002
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50134-5 (33 4594)

 • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ
 • Dátum vydania: 1. 10. 2005
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN P CLC/TS 50134-7 (33 4594)

 • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 7: Pokyny na používanie
 • Dátum vydania: 1. 8. 2005
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-1-1 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy
 • Dátum vydania: 1. 6. 2001
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50136-1-2 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-2: Požiadavky na systémy využívajúce vyhradené poplachové prenosové cesty
 • Dátum vydania: 1. 6. 2001
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-1-3 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-3: Požiadavky na systémy s digitálnymi komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť
 • Dátum vydania: 1. 6. 2001
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-1-4 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-4: Požiadavky na systémy s hlasovými komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť
 • Dátum vydania: 1. 6. 2001
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-1-5 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-5: Požiadavky na sieť s prepájaním paketov PSN
 • Dátum vydania: 1. 1. 2009
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-2-1 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové zariadenia
 • Dátum vydania: 1. 9. 2001
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 16,80 €

STN EN 50136-2-2 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-2: Požiadavky na zariadenia v systémoch využívajúcich vyhradené prenosové cesty
 • Dátum vydania: 1. 9. 2001
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-2-3 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-3: Požiadavky na zariadenia v systémoch s digitálnymi komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť
 • Dátum vydania: 1. 9. 2001
 • Jazyková verzia: česky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-2-4 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-4: Požiadavky na zariadenia v systémoch s hlasovými komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť
 • Dátum vydania: 1. 9. 2001
 • Jazyková verzia:
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN P CLC/TS 50136-4 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 4: Indikačné zariadenia využívané v poplachových dohľadových strediskách
 • Dátum vydania: 1. 8. 2005
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN P CLC/TS 50136-7 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 7: Zásady používania
 • Dátum vydania: 1. 8. 2005
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

 STN P CLC/TS 50398 (33 4597)

 • Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Všeobecné požiadavky
 • Dátum vydania: 1. 6. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50486 (33 4598)

 • Zariadenia zvukových a obrazových domových systémov vstupných dverí
 • Dátum vydania: 1. 3. 2009
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50518-1 (33 4580)                                                                         

 • Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 1: Priestorové a konštrukčné požiadavky
 • Dátum vydania: 1. 1. 2011
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

 STN EN 50518-2 (33 4580)                                                                           

 • Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 2: Technické požiadavky
 • Dátum vydania: 1. 5. 2011
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50518-3 (33 4580)                                                                        

 • Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 3: Postupy a požiadavky na prevádzku
 • Dátum vydania: 1. 1. 2012
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

Zmeny

STN EN 50131-1/A1 (33 4591)                                                                            

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy.
 • Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena A1
 • Dátum vydania: 1. 4. 2010
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

STN EN 50131-1/IS2 (33 4591)                                                                             

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy.
 • Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena IS2
 • Dátum vydania: 1. 4. 2011              
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

 STN EN 50131-5-3/A1 (33 4591)

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu. Zmena A1
 • Dátum vydania: 1. 10. 2009
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50131-5-3/IS1 (33 4591)                                                                           

 • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu. Zmena IS1
 • Dátum vydania: 1. 4. 2011              
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 1,90 €

STN EN 50133-1/A1 (33 4593)

 • Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena A1
 • Dátum vydania: 1. 11. 2003
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-1-1/A1 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy. Zmena A1
 • Dátum vydania: 1. 8. 2002
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 2,80 €

STN EN 50136-1-1/A2 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy. Zmena A2
 • Dátum vydania: 1. 12. 2008
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

STN EN 50136-2-1/A1 (33 4596)

 • Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové zariadenia. Zmena A1
 • Dátum vydania: 1. 8. 2002
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 9,50 €

Opravy

STN EN 50518-2/AC (334580)                                                                                                  

 • Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 2: Technické požiadavky.
 • Oprava AC
 • Dátum vydania: 1. 8. 2011
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 1,90 €

STN EN 50132-7/O1 (33 4592)

 • Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie. Oprava 1
 • Dátum vydania: 1. 6. 2002
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 0,00 €

 Technické normalizačné informácie

 • TNI 33 4591 (33 4591)
 • Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie
 • Dátum vydania: 1. 4. 2007
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

 TNI 33 4591/Z1 (33 4591)                                                                                    

 • Komentár k STN P CLC/TS 50131-7. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie. Zmena Z1
 • Dátum vydania: 1. 6. 2010
 • Jazyková verzia: slovensky
 • Cena bez DPH: 2,80 €

TNI CLC/TR 50456 (33 4599)

 • Usmernenie na dosiahnutie zhody poplachových systémov so smernicami ES ****)
 • Dátum vydania: 1. 4. 2008
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 9,50 €
 •  

TNI CLC/TR 50515 (33 4591)

 • Súbor vysvetlení k normám na poplachové systémy
 • Dátum vydania: 1. 3. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 13,80 €

TNI CLC/TR 50531 (33 4599)

 • Poplachové systémy. Termíny a definície
 • Dátum vydania: 1. 9. 2009
 • Jazyková verzia: anglicky
 • Cena bez DPH: 28,30 €

Výšku úhrady za akúkoľvek normu si môžete pozrieť na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/76/20190401_4962776-2.pdf