Zabezpečenie rodinného domu

Elektrický zabezpečovací systém

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) tvorí skupina prvkov a zariadení (ústredňa, detektory, sirény, hlásiče, …), ktoré majú za úlohu ochrániť rodinný dom, jeho obyvateľov a majetok. Jeho hlavná funkcia spočíva v ochrane pred nepovolaným vniknutím do rodinného domu, a to či už počas prítomnosti alebo neprítomnosti jeho majiteľov a obyvateľov. Na základe komunikácie medzi jednotlivými prvkami dokáže spustiť alarm a informovať majiteľa objektu alebo poverenú osobu o narušení objektu alebo o nebezpečenstve požiaru.

Akustická a optická signalizácia v mieste narušenia dokáže odradiť narušiteľa. Informácie sú okamžite odosielané majiteľovi objektu alebo strážnej službe či polícii. Vzdialený prístup a ovládanie sú veľkou výhodou pre rýchle zabezpečenie a kontrolu na diaľku.

Súčasťou EZS býva najčastejšie tiež ochrana pred požiarom alebo výbuchom. Tieto systémy je potrebné zabezpečiť neustálym napájaním (akumulátory) a zálohovaním pre prípad výpadku elektrickej energie.

Úlohou firiem prevádzkujúcich technickú službu je kontrolovať, starať sa o EZS, v pravidelných intervaloch vykonať funkčné skúšky a revízie a zabezpečiť jeho bezproblémové fungovanie.

Vzorová zostava zabezpečenia rodinného domu:

Rozsah zabezpečenia a základné požiadavky na EZS:

 • snímanie vniknutia do interiéru domu (magnetické kontakty a detektory rozbitia skla),
 • snímanie pohybu v dome (PIR pohybové detektory),
 • detekcia výskytu dymu a vzniku požiaru (detektor dymu),
 • jednoduché ovládanie (LED tlačidlovou klávesnicou alebo LCD dotykovým displejom)

Technické a montážne predpoklady:

 • vedenie kabeláže v podkroví v plastových trubkách, v stene pod omietkou, drážkovaním, trubkovaním a kotvením,
 • umiestnenie ústredne EZS s GSM/GPRS komunikátorom v technologickej miestnosti.

Výstupy EZS:

 • oznámenie poplachových správ odosielaním SMS alebo prezvonením na nastavené telefónne čísla cez GPRS modul (pozn.: zákazník si pred začatím montáže prvkov zabezpečí SIM kartu do modulu. Odporúčame paušálny program.) ,
 • vyslanie zásahovej jednotky (po pripojení na Pult centralizovanej ochrany)
 • zvuková a optická signalizácia poplachu vonkajšou sirénou s blikačom.

Doplnky k službe:

 • ovládanie EZS z mobilného telefónu cez mobilnú aplikáciu (po pripojení internetového modulu),
 • možné pripojenie EZS na pult centralizovanej ochrany súkromnej bezpečnostnej služby, Mestskej polície alebo Polície SR.

Prehľad navrhovaných komponentov EZS

Ústredňa EZS/TPS

Transformátor so skrinkou

Ovládacia LCD klávesnica

Ovládacia klávesnica, tablo s dotykovým displejom

IP150 modul internetového pripojenia

Digitálny zbernicový pohybový infradetektor

GLASSTREK akustický detektor rozbitia skla

Dymový detektor

Drôtová vonkajšia siréna s blikačom

GSM/GPRS moduly pre ústredne PARADOX

Jednotlivé prvky EZS je možné zvoliť v 2 verziách – ako klasické, navzájom prepojené káblami, alebo ako bezdrôtové, komunikujúce medzi sebou na základe rádiového signálu. Ich napájanie je zabezpečené z batérií.

Obidve riešenia majú svoje výhody a špecifiká. Radi Vám poradíme, ktoré z nich je pre Váš objekt najvhodnejšie.