Ochrana majetku a osôb, monitoring, automatizácia, centralizácia

  • Bytové domy – technické zabezpečenie bytových domov bezpečnostným, kamerovým a prístupovým systémom, pripojenie na pulty centralizovanej ochrany bezpečnostných služieb
  • SECURITY IBV – bezpečnostné systémy pre individuálnu bytovú výstavbu
  • Školy – individuálne riešenia IP kamerových systémov pre základné a stredné školy
  • Mestské (obecné) kamerové systémy

Rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel (ŠPZ)

Riešenie je určené pre aplikácie, kde je vyžadovaná automatizácia prejazdov na základe rozpoznaných evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Kamerou zosnímané EČV je konvertované …… návštevné, prístupové, sledovacie, ……….systémy a podobne.

Charakteristika systému:
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.