Technológia pre monitoring vozidiel, stavebných strojov a zariadení

ONI system umožňuje sledovanie vozidiel v reálnom čase a efektívnu správu vozového parku. Využíva k tomu jednotku s najmodernejšími GPS a GSM technológiami. Správne využívanie ONI systemu pre monitoring áut vedie k zníženiu nákladov až o 20 % vďaka:

  • dokonalému spätnému pohybu a aktuálnej polohe firemných vozidiel – optimalizuje využitie
  • zamedzí „čiernym“ jazdám vodičov – šetríte vozidlá a pohonné hmoty
  • ľahkej kontrole rýchlosti – kľudnou jazdou šetríte pohonné hmoty
  • automatickej tvorbe elektronickej knihy jázd – šetríte čas so zapisovaním
  • jednoduchého vyúčtovania súkromných km vodičov – šetríte čas s vyúčtovaním
  • automatickej štatistike vyťaženia vozidiel + vodičov (evidencia pracovnej doby) – získate prehľad
  • výpočtu priemernej spotreby vozidiel – kontrolujete náklady na pohonné hmoty
  • rýchlemu uvedeniu do každodennej praxe
  • možnosti zaškolenia pomocou unikátnych manuálov

Potrebujete zistiť, kde sa nachádzalo Vaše vozidlo v určitom čase? Zaujíma Vás, či Vaši obchodní zástupcovia prišli na obchodnú schôdzku včas? Máte podozrenie, že sú Vaše vozidlá zneužívané? Na všetky otázky dostanete odpoveď v detailnej histórii pohybu vozidla. Stačí zvoliť časový úsek, ktorý Vás zaujíma a na obrazovke sa Vám na mapovom podklade objavia všetky miesta, ktoré vozidlo prešlo alebo kde parkovalo.

Špeciálne aplikácie ONI system

Aktuálny katalóg GPS monitoringu ONI system pre rok 2017 si môžete vo formáte *.pdf stiahnuť TU