Zabezpečenie bytového domu

chodby, pivnice, spoločné priestory

Pripojenie EZS na PCO SBS alebo Polície

text